facebook วศินสัตวแพทย์
Hi5วศินสัตวแพทย์
Peteducation
คลินิกออนไลน์สำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
สวนสัตว์เชียงใหม่
เขาดิน


 วันนี้มีสุนัขพันธุ์ปั๊กเพศผู้มาตรวจเนื่องจากปัสสาวะลำบากมีเลือดปน คุณหมอจึงจับเอกซเรย์

    พบตัวการแล้วนิ่วก้อนเล็กๆ เต็มไปหมด การผ่าตัดเพื่อนำนิ่วออกมาตัวสุนัขเป็นวิธีที่จะช่วยเจ้าปั๊กน้อยได้

                        หลังจากโกนขนทำความสะอาดแล้ว การวางยา ผ่าตัดจึงเริ่มขึ้น

พบแล้วกระเพาะปัสสาวะที่อยู่ของก้อนนิ่ว

ค้นหาก้อนนิ่ว

นิ่วที่นำออกมา

ล้างทำความสะอาด

เย็บปิด

เสร็จแล้วพักฟื้นได้

 ตอนนี้ปั๊กน้อย ปัสสาวะได้เองไม่มีเลือดปน ปลอดภัยแล้วคับ
วศินสัตวแพทย์
93 / 1 ถ.ชวาลาใน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4525-6190-1 , 0-8994-70858